Referencie

confidence tesco

alt Služby mohu všem vřele doporučit. Setkal jsem se skutečně se spolehlivým, ochotným a flexibilným týmem, který v urgentních případech pracoval i u víkendech nebo přes noc. Nejen proto patří mezi naše přední dodavatele navigačních systémů. Během naší dlouholeté spolupráce, jsme spolu zrealizovali již velké množství navigačních systémů po Slovensku. Operativně řešili veškeré požadavky od našich klientů, které se občas jevily jako nereálné. Nebyl problém cokoliv zajistit jak už ve velkém měste tak i v menší vesničce. Se svým týmem se dokázali přizpůsobit našim představám, což není někdy snadné. Je to jedna z nejlepších a nejspolehlivějších spoluprací, kterou chceme určitě udržet i nadále. alt Martin Valena, Confidence Media

billa

alt Dosiahli sme výhodnejšie cenové podmienky pre realizáciu navigačných systémov, pričom zabezpečili navigáciu v 30 mestách, pri celkovom počte takmer 400 tabúľ v 5 krajoch na Slovensku. Okrem iného boli schopný zabezpečiť podľa našej potreby aj rôzne billboardy a iné plochy. alt Lenka Madunická, Billa

coop

alt Nakoľko spolupráca so spoločnosťou nie je dlhá, napriek tomu môžem povedať, že už od začiatku komunikácie som bola spokojná s ústretovosťou a ochotou, akou ku mne pristupovali. Snažili sa mi vždy výjsť v ústrety a brali ohľad na moje požiadavky a pripomienky, ktoré ihneď riešili. Navigačný systém, ktorý sme potrebovali bol zrealizovaný rýchlo a bez akýchkoľvek problémov. Viem, že sa na nich môžem vždy obrátiť. alt Ing. Mária Kunová, Coop Jednota

Zlaté Moravce

alt V meste Zlaté Moravce sme mali veľký, priam až neriešiteľný problém s množstvom tabúľ umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia. Tabule mali rôzne veľkosti, boli nevhodne umiestňované a doslova špatili nášmu mestu. Firma VEGO MARKETING s.r.o. vybudovala ucelený a prehľadný navigačný systém podnikateľov, ktorý vhodne zapadá do nášho mesta. Vďaka prevádzke tohto systému tak získava mesto za prenájom stĺpov niekoľko tisíc EUR ročne. alt Ing. Peter Lednár CSc., primátor mesta Zlaté Moravce

Brezno

alt Mesto Brezno spolupracuje so spoločnosťou VEGO MARKETING s.r.o. už od roku 2009, čím získalo pravidelný príjem plynúci z ceny nájmu tabúľ na stĺpoch verejného osvetlenia. Ako významné plus bolo odstránenie nelegálnych tabúľ v počte vyše 70 kusov. Toto všetko pre nás spravili bezplatne a tým nás to nič nestálo. Celkovo nám zoptimalizovali informačno- navigačný systém a vytvorili tak jednotný rozmer tabúľ v celom meste. alt Ing. Tomáš Gaboň, riaditeľ technických služieb mesta Brezno

Rimavská Sobota

alt Spoločnosť VEGO MARKETING s.r.o., Banská Bystrica sa stala víťazom v obchodnej verejnej súťaži vypísanej na prenájom nehnuteľného majetku mesta - stĺpov verejného osvetlenia za účelom prevádzkovania informačno - navigačného systému. Vďaka spoločnosti TSM ako správca majetku mesta získava do svojho rozpočtu nemalé finančné prostriedky (trojnásobok pôvodného nájmu). Nájomné spoločnosť uhrádza vždy včas k spokojnosti TSM. Spolupráca so spoločnosťou je na dobrej úrovni. alt JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta Rimavská Sobota