Reklamné plochy

Mnohí niekedy podceňujú skutočnú silu vonkajšej reklamy. Preto ak potrebujete osloviť väčšiu časť zákazníkov, zvýšiť predaj, podporiť informovanosť o vašej spoločnosti či produktoch, ktoré ponúkate, máte ideálnu príležitosť využiť naše reklamné plochy. My ponúkame:

Billboardy
billboard
billboard
billboard
billboard
billboard

Reklamné steny
Reklamná stena
Reklamná stena
Reklamná stena
Reklamná stena
Reklamná stena

Mobilné reklamné zariadenia
mobilné reklamné zariadenie
mobilné reklamné zariadenie
mobilné reklamné zariadenie
mobilné reklamné zariadenie
mobilné reklamné zariadenie

Prívesné billboardové vozíky
prívesný billboardový vozík
prívesný billboardový vozík

a to všetko podľa konkrétnych potrieb v požadovaných lokalitách. Takýto druh reklamy je vhodné využiť na dlhodobé umiestnenie alebo ako navigácia do miesta určenia.