Firemná politika spoločnosti VEGO MARKETING s.r.o.

Špecializujeme sa na informačno-navigačné tabule, nazývané aj ako smerové tabule. Svoje služby zabezpečujeme rýchlo, flexibilne, kvalitne a samozrejme podľa vašich požiadaviek po celom Slovensku. Presne tam, kde to práve potrebujete. Ročne sme schopní personálne a odborne zrealizovať minimálne 500 ks informačno-navigačných tabúľ (smerových tabúľ) a to v každom meste na Slovensku. Okrem iného sa venujeme aj prenájmu billboardov, reklamných stien, prenosných reklamných zariadení a billboardových vozíkov.

500+
informačno-navigačných tabúľ ročne
SR
služby na celom Slovensku
reklamné plochy
rôzne reklamné plochy

Naše služby ponúkame a realizujeme pre

mestá

kde zabezpečujeme výhradnú a exkluzívnu prevádzku informačno-navigačných systémov na stĺpoch verejného osvetlenia a pozemkoch mesta. Ako výhradní prevádzkovatelia optimalizujeme informačno-navigačné tabule (smerové tabule) v meste, čoho výsledkom je prehľadný, ucelený a efektívny informačno-navigačný systém mesta. Vďaka tomu sa obyvatelia a návštevníci mesta dostanú jednoducho a pohodlne k podnikateľským subjektom.

podnikateľov

ktorí chcú vyčnievať z davu svojej konkurencie a byť úspešní. Informačno-navigačná tabuľa (smerová tabuľa) je spôsob ako byť videný, je prejavom vášho imidžu a vašej starostlivosti o vašich zákazníkov. Tento spôsob zviditeľnenia je kľúč k úspechu, zvýšeniu tržieb, ako aj samotné propagovanie a zvýraznenie svojho obchodného mena, kde okrem iného zároveň nasmerujete svojho zákazníka k vašej spoločnosti.