Informačno-navigačný systém

Čo to vlastne je? Ide o informačno-navigačné tabule (smerové tabule) umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia ako aj na samostatných stĺpikoch, ktoré majú za úlohu správne navigovať vašich zákazníkov k vašim predajniam, prevádzkam, pobočkám, objektom a pod.

informačno-navigačná tabuľa
informačno-navigačná tabuľa
informačno-navigačná tabuľa

Tento systém je efektívny, účinný a najmä významný druh reklamy s veľkým dosahom, disponujúci nízkymi nákladmi pri pomere s vysokou efektivitou. Vo veľkej miere sa týmto spôsobom posilňuje obchodné meno vašej spoločnosti a jednoznačne zvýšenie tržieb, čo je určite cieľom, kam sa chcete dopracovať aj vy.

informačno-navigačná tabuľa
informačno-navigačná tabuľa
informačno-navigačná tabuľa

Informačno-navigačné tabule (smerové tabule) sú ukazovateľom, že chcete pre svoje podnikanie urobiť maximum, zabezpečiť si miesto na trhu, zviditeľniť sa a nezapadnúť prachom ako ostatné firmy.

informačno-navigačná tabuľa
informačno-navigačná tabuľa
informačno-navigačná tabuľa

Postup pri realizácii

1
Analýza

Najprv potrebujeme vedieť, čo chcete, čo potrebujete a zistíme vaše požiadavky. Zaujíma nás hlavne, kto sú vaši zákazníci, odkiaľ ich potrebujete navigovať k  vám a v akom rozsahu.

2
Návrh

Na základe analýzy vykonáme monitoringy priamo v teréne, vypracujeme viacero návrhov pre umiestnenie informačno-navigačných tabúľ, ktoré je možné meniť a upravovať podľa vašich očakávaní a prianí.

3
Povolenie

Po vašich odsúhlaseniach vybavíme potrebné povolenie, aby sme mohli prejsť od návrhov k realizácii.

4
Realizácia

V tejto časti to už ide veľmi rýchlo. Finálne návrhy a vydané stanoviská sú začiatkom k realizácií. Tu všetky podklady spracujeme a výsledkom je samotná realizácia. Čiže vám vyrobíme tabule, polepíme ich schválenou grafikou a nainštalujeme na požadované miesta.

5
Údržba

Samozrejme, nainštalovaním informačno-navigačných tabúľ naša práca nekončí. Staráme sa o ne a udržiavame ich v dobrom stave počas celej doby nájmu. Naši pracovníci pravidelne kontrolujú všetky informačno-navigačné tabule (smerové tabule) osobne priamo v teréne. Aj preto si mnohí vyberajú nás...